Četvrta kružna izložba „Dunav 2019“

Četvrta kružna izložba  „Dunav 2019“

Srbija, Rumunija, Bugarska, Belorusija

 

 1. ORGANIZATOR

Foto klub “Dunav” i Centar za kulturu i obrazovanje Donji Milanovac

Foto klub “Dunav” i Foto klub F10, Rumunija

Foto klub “Dunav” i Foto klub Vidin, Bugarska

Foto klub “Dunav” i Beloruski klub umetničke fotografije, Belorusija

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

 

 1. TEME:

A Voda

B Slobodna kolor

C Slobodna mono

D Priroda – slobodna (kolor ili crno bela)

 

 1. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 40 evra (50 $). Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 3.000,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2338650101044-83 “Poštanska štedionica ad Beograd”. Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photoclub-danube.com

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

 

 1. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na  izložbi “Dunav kružna 2019”, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 “, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao “kamera” ili “reprodukcija” ili duplikat te fotografije:

 1. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov.
 2. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom.

Reči kao što su “Untitled” i “Bez naslova” nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva.

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji.

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje.

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

 

 1. KATALOG:

Štampani katalog formata 240×167 mm na 180 strana.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

 

 1. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem                                                      20.06.2019

Žiriranje                                                                             04.07.2019

Obaveštenje autora                                                     14.07.2019

Izložba                                                                                25.09.2019  Centar za kulturu Donji Milanovac

25.09.2019  Nacionalni muzej Vidin

25.09.2019  Kulturni centar Miercurea-Ciuc, Rumunija

25.09.2019  Galerija foto kluba Minsk, Belorusija

Slanje nagrada                                                                19.09.2019

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photoclub-danube.com

 

 1. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photoclub-danube.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

  photoclub.danube@gmail.com

 

Ili na adresu:

Photo club Danube

Postanski fah 16

19218 Bor 5 Serbia

Tel: +381 69 128 06 14

 

 1. PREDSEDNIK SALONA:

Aleksandar Milovanovic

 1. oktobar 91/21

19210 Bor

Srbija

Tel: +381 69 128 06 14

E-mail: photoclub.danube@gmail.com

 

 1. ŽIRI

3rd Danube Digital Circuit 2019 Serbia

 • Borislav Milovanovic, EFIAP/p, ESFIAP, EPSA (Serbia)
 • Roald Synnevaag, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP (Norway)
 • Zoran Stojiljkovic, EFIAP, (Serbia)

Alternative: Ivan Aladjov – Bulgaria

 

3rd Danube Digital Circuit Romania

 • Alpar TEUSCH EFIAP
 • Laszló DEZSŐ EFIAP
 • Domokos INCZE

Alternative: Lajos Nagy, EFIAP/g (Romania)

 

3rd Danube Digital Circuit Bulgaria

 • Rasa Milojevic, EFIAP/g,EsFIAP, MFFSS (Serbia)
 • Hadzi Miodrag Miladinovic, EFIAP/b, MF FSS (Serbia)
 • Bojan Ivanov, photographer, (Bulgaria)

Alternative: Jovica Zečević, Serbia

 

2nd Danube Digital Circuit 2019 Belarus

 • dr. Petr Yanchevsky  –  AFIAP, ABCAP (Belarus)
 • Alfred Mikus – ABCAP (Belarus)
 • Basil Titov – EFIAP, ABCAP, LO FIAP (Belarus)
 • Alternative: TATSIANA TSYHANOVA  –  EFIAP, PPSA, ABCAP (Belarus)

 

 1. NAGRADE

 

4th Danube Digital Circuit 2019 Serbia

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

 1. A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 

4th Danube Digital Circuit Romania

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

 1. A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  AAFR gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  AAFR silver,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold,  AAFR bronze,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 

4th Danube Digital Circuit Bulgaria

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

 1. A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  NAPB gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  NAPB gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold,  NAPB gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  NAPB gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 

3rd Danube Digital Circuit 2019 Belarus

FIAP blue badge for  best author
Golden badge MoL

 1. A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, BCAP – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, BCAP – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, BCAP – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, BCAP – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM