Propozicije Ljudi sveta 2024

„Ljudi sveta 2024“

 

 

 1. ORGANIZATOR

Foto klub “Dunav” i Centar za kulturu i obrazovanje Donji Milanovac

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

 

 1. TEME:
 2. Open color
 3. Open monochrome
 4. People of the World (Color or Monochrome)
 5. Nature (Color or Monochrome)
 6. Landscape (Color or Monochrome)
 7. World in Focus (Color or Monochrome)

 

 1. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 15,20,25 evra. Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 1.500,00 dinara. Dinarski žiro račun je 265-3310310002144-27 ” Raiffeisen Banka”.

Primalac: Limijerov snop

Svrha uplate: Ljudi sveta 2024

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

 

 1. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na  izložbi „Ljudi sveta 2024“, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 „, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov.

 

 1. KATALOG:

Digitalni katalog u PDF formatu.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

 

 1. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem                                                        15.04.2024

Žiriranje                                                                               17-29.04.2024

Obaveštenje autora                                                        08.05.2024.

Izložba                                                                                  17.05.2024 Centar za kulturu Donji Milanovac

17.05.2024 Fondacija Vi Art Pazardzhik

Slanje nagrada                                                                   15.05.2024.

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photoclub-danube.com

 

 1. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photoclub-danube.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

photoclub.danube@gmail.com

 

Ili na adresu:

Photo club Danube

Postanski fah 16

19218 Bor 5, Serbia

Tel: +381 69 12 80 614

 

 1. PREDSEDNIK SALONA:

Borislav Milovanovic, EFIAP/D2, MPSA, EDIPA/p, GPU CR4, EsFIAP

Photo club Danube

Postanski fah 16

19218 Bor 5, Serbia

E-mail: photoclub.danube@gmail.com

 

 1. ŽIRI

Hadzi Miodrag Miladinovic, MFFSS, EFIAP/s (Serbia)

Roald Synnevaag, MFIAP, EsFIAP, EFIAP/D3, GMPSA, GPSA (Norway)

Romos Kotsonis, EFIAP/D3, EDIPA/P, EPSA,C***MOL   (Cyprus)

 

Delegate FSS: Vladimir Djinic, EFIAP  (Serbia)

 

 1. NAGRADE

FIAP Blue Badge for the best Author

Golden badge MoL

FIAP Gold medal in each section (6 altogether)

MoL Gold medal in each section (6 altogether)

FSS Gold medal in each section (6 altogether)

PBA Gold, Silver, Bronze medals

IAAP Gold, Silver, Bronze medals

DIPA Gold, Silver, Bronze medals in each section (18 altogether)

+ 2 FIAP honorable mention ribbons in each section (12 altogether)

+ 20 SALON PDF digital honorable mention in each section (120 altogether)

Peta kruzna izložba „Camera Obscura 2020“

 1. ORGANIZATOR

Foto klub “Dunav” i Centar za kulturu i obrazovanje Donji Milanovac

Foto klub “Dunav” i „Belarusian club of Art photography“ Belorisija

Foto klub “Dunav” i „Edenvale Photographic Club“ Južna Afrika

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

 

 1. TEME:

A. Slobodna kolor

B. Slobodna mono

C. Priroda – slobodna (kolor ili crno bela)

D. Portret

E. Čovek, Žena, Dete

 

 1. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 28 evra (35 $). Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 2.500,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2338650101044-83 “Poštanska štedionica ad Beograd”. Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photoclub-danube.com.

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

 

 1. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na  izložbi “Camera Obscura 2020”, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 “, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao “kamera” ili “reprodukcija” ili duplikat te fotografije:

 1. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov.
 2. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom.

Reči kao što su “Untitled” i “Bez naslova” nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva.

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji.

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje.

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

 

 1. KATALOG:

PDF katalog.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

 

 1. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem                                                      11.10.2020

Žiriranje                                                                             25.10.2020

Obaveštenje autora                                                     04.11.2020

Izložba                                                                                22.2020 Centar za kulturu Donji Milanovac

22.12.2020 – MINSK, Dzerzinskogo  ave .9 Gallery  ,,KNIZNAYA  SHAFA ,,

20.12.2020 – Edenvale, Edenvale Community Centre, Van Riebeeck Avenue

Slanje nagrada                                                                10.01.2020

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photoclub-danube.com

 

 1. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photoclub-danube.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

photoclub.danube@gmail.com

 

Ili na adresu:

Balkan International

Postanski fah 2

19218 Bor 5

Srbija

Tel: +381 69 12 80 614

 

 1. PREDSEDNIK SALONA:

Borislav Milovanović

Nikole Pašića 39/4

19210 Bor

Srbija

E-mail: photoclub.danube@gmail.com

 

 1. ŽIRI

„Camera Obscura 2020“ – Srbija

 • Chris Discart ESFIAP, MFIAP, EFIAP/d1 EPSA (Belgium)
 • Jef Lemmens ESFIAP, EFIAP/d1 GMPSA (Belgium)
 • Zoran Stojiljkovic, EFIAP (Serbia)

Alternativna:

Zoran Mojsin – EFIAP, (Srbija)

„Camera Obscura 2020“ – Belorusija

 • dr. Petr Yanchevsky –  AFIAP (Belorusija)
 • Alfred Mikus – AFIAP, BCAP (Belorusija)
 • Basil Titov – EFIAP, BCAP, LO FIAP (Belorusija)

Alternative: Leen  Buijs, EFIAP (Belorusija)

„Camera Obscura 2020“ – Edenvale

 • John Coumbias – APSSA(Vers),EPSSA (Mille),UPI (Hermes), AFIAP (South Africa)
 • Heidi Broschk AFIAP (South Africa)
 • Dave Gordon (South Africa)
 • Alternative: Jorge Borralho-DPSSA (South Africa)

 

 1. NAGRADE

“Camera Obscura 2020 Donji Milanovac”, Donji Milanovac

FIAP blue badge for  best author

Golden badge MoL
A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

C) Nature

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

D) Portrait

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

E) Man, Woman, Child

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

 

“International Circuit Camera Obscura 2020 Belarus”, Minsk

FIAP blue badge for  best author

Golden badge MoL
A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, BCAP gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, BCAP gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

C) Nature

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, BCAP gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

D) Portrait

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, BCAP gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

E) Man, Woman, Child

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, BCAP gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

 

“International Circuit Camera Obscura 2020 Edenvale”, South Africa

FIAP blue badge for best author

Golden badge MoL

A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, MoL gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, MoL gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

C) Nature

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, MoL gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

D) Portrait

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, MoL gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

E) Man, Woman, Child

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, MoL gold, DIPA gold, DIPA silver, DIPA bronze, SALON gold, SALON silver, SALON  bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 DIPA HM, 6 BCAP HM

Peta kružna izložba “Dunav 2020”

 1. ORGANIZATOR

Foto klub “Dunav” i Centar za kulturu i obrazovanje Donji Milanovac

Foto klub “Dunav” i Foto klub F10, Rumunija

Foto klub “Dunav” i Foto klub Vidin, Bugarska

Foto klub “Dunav” i Beloruski klub umetničke fotografije, Belorusija

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

 

 1. TEME:

A Voda

B Slobodna kolor

C Slobodna mono

D Priroda – slobodna (kolor ili crno bela)

 

 1. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 35 evra (40 $). Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 3.000,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2338650101044-83 “Poštanska štedionica ad Beograd”. Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photoclub-danube.com

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

 

 1. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na  izložbi “Dunav kružna 2020”, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 “, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao “kamera” ili “reprodukcija” ili duplikat te fotografije:

 1. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov.
 2. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom.

Reči kao što su “Untitled” i “Bez naslova” nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva.

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji.

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje.

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

 

 1. KATALOG:

PDF katalog.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

 

 1. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem        26.06.2020

Žiriranje                              10.07.2020

Obaveštenje autora           20.07.2020

Izložba                                 25.09.2020  Centar za kulturu Donji Milanovac

                                               25.09.2020  Nacionalni muzej Vidin

                                               25.09.2020  Kulturni centar Miercurea-Ciuc, Rumunija

                                               25.09.2020  Galerija foto kluba Minsk, Belorusija

Slanje nagrada                    19.09.2020

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photoclub-danube.com

 

 1. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photoclub-danube.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

photoclub.danube@gmail.com

Ili na adresu:

Photo club Danube

Postanski fah 16

19218 Bor 5 Serbia

Tel: +381 69 128 06 14

 

 1. PREDSEDNIK SALONA:

Borislav Milovanovic, EFIAP/p, ESFIAP, EPSA, CR3

Nikole Pašića 39/4

19210 Bor

Srbija

Tel: +381 69 128 06 14

E-mail: photoclub.danube@gmail.com

 

 1. ŽIRI

5th Danube Digital Circuit 2020 Serbia

 • Hadzi Miodrag Miladinovic, EFIAP/b, MF FSS (Serbia)
 • Zoran Stojiljkovic, EFIAP, (Serbia)
 • Aleksandar Manasiev, AFIAP (Serbia)

Alternative: Ivan Aladjov – Bulgaria

 5th Danube Digital Circuit Romania

 • Mihai Moldovan EFIAP (Romania)
 • Laszló DEZSŐ EFIAP(Romania)
 • Domokos INCZE (Romania)

Alternative: Zoran Mojsin, EFIAP (Serbia)

 5th Danube Digital Circuit Bulgaria

 • Petar Sabol, MFIAP,EFIAP/D1,EPSA (Croatia)
 • Sasa Blagojevic, EFIAP, (Serbia)
 • Bojan Ivanov, photographer, (Bulgaria)

Alternative: Jovica Zecevic, Serbia

4th Danube Digital Circuit 2020 Belarus

 • Petr Yanchevsky  –  AFIAP, ABCAP (Belarus)
 • Alfred Mikus – AFIAP, ABCAP (Belarus)
 • Basil Titov – EFIAP, ABCAP, PESGSPC, LO FIAP (Belarus)
 • Alternative: TATSIANA TSYHANOVA  –  EFIAP, PPSA, ABCAP (Belarus)

 

 1. NAGRADE

5th Danube Digital Circuit 2020 Serbia

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 

5th Danube Digital Circuit Romania

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  AAFR gold,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  AAFR silver,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold,  AAFR bronze,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 

5th Danube Digital Circuit Bulgaria

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  APB gold,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  APB gold,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold,  APB gold,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  APB gold,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 

4th Danube Digital Circuit 2020 Belarus

FIAP blue badge for  best author
Golden badge MoL

A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, BCAP gold, BCAP silver, BCAP bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, BCAP gold, BCAP silver, BCAP bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, BCAP gold, BCAP silver, BCAP bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, BCAP gold, BCAP silver, BCAP bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

Treća kružna izložba „Ljudi sveta 2020“

Treća kružna izložba „Ljudi sveta 2020“

Srbija, Bugarska, Slovenija, Slovačka

 

 1. ORGANIZATOR

Foto klub “Dunav” i Centar za kulturu i obrazovanje Donji Milanovac

Foto klub “Dunav” i Foto klub Vidin, Bugarska

Foto klub “Dunav” i Fotografsko društvo Jesenice, Slovenija

Foto klkub „Dunav“ i Foto klub Humenne, Slovačka

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

 

 1. TEME:

A Ljudi sveta

B Slobodna kolor

C Slobodna mono

D Priroda – slobodna (kolor ili crno bela)

 

 1. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 35 evra (40 $). Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 3.000,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2803350101044-39 “Poštanska štedionica ad Beograd”. Devizni račun je RS35200233865010100312. Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photoclub-danube.com

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

 

 1. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na  izložbi „Ljudi sveta 2020“, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 „, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao „kamera“ ili „reprodukcija“ ili duplikat te fotografije:

 1. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov.
 2. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom.

Reči kao što su „Untitled“ i „Bez naslova“ nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva.

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji.

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje.

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

 

 1. KATALOG:

Štampani katalog formata 240×167 mm na 180 strana.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

 

 1. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem                                                       22.03.2020

Žiriranje                                                                             04.04.2020

Obaveštenje autora                                                         15.04.2020

Izložba                                                                                16 – 17.05.2020 – Centar za kulturu Donji Milanovac

19 – 20.05.2020 – Foto klub Vidin

17 – 18.05.2020 – Foto klub jesenice

25 – 26.05.2020 – Foto klub Reflex Humenne

Slanje nagrada                                                                  20.06.2020

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photoclub-danube.com

 

 1. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photoclub-danube.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

contact@photoclub-danube.com

Ili na adresu:

Photo club Danube

Postanski fah 16

19218 Bor 5, Serbia

Tel: +381 69 12 80 614

 

 1. PREDSEDNIK SALONA:

Jovica Zecevic

Photo club Danube

Postanski fah 16

19218 Bor 5, Serbia

E-mail: contact@photoclub-danube.com

 

 1. ŽIRI

„Ljudi sveta“ Srbija:

 • Hadži Miodrag Miladinovic – MFFSS, EFIAP/s (Serbia)
 • Bojan Ivanov,(Bulgaria)
 • Sasa Blagojevic, AFIAP (Serbia)

Alternative: Zoran Mojsin – Serbia, EFIAP

 

„Ljudi sveta“ Bugarska:

 • Rasa Milojevic – EFIAP/p, ESFIAP, MF FSS, Serbia
 • Krasi Bojanov, (Bulgaria)
 • Aleksandar Manasiev, AFIAP (Serbia

Alternative: Ivan Aladjov, (Bulgaria)

 

“ Ljudi sveta” Slovenija:

 • Borislav Milovanovic, EFIAP/p, ESFIAP, EPSA, GPU CR3, (Serbia)
 • Damijan Sedevčič, MF FZS, (Slovenia)
 • Igor Debevec, MPSA, EFIAP/s, KMF FZS, MIUP, GPU CR4 (Slovenia)

Alternative: Petar Sabol, MFIAP, EFIAP/d1, EPSA, (Craotia)

 

“ Ljudi sveta” Slovakia:

 • Tomasz Okoniewski, EFIAP, (Poland)
 • Miroslav Vasil, (Slovakia)
 • Zoran Stojiljkovic – EFIAP, (Serbia)

Alternative: Dragan Ilic, painter – Serbia

 

 1. NAGRADE

“ Ljudi sveta 2020 Donji Milanovac”, Donji Milanovac

FIAP Blue Badge for  best author

MoL Golden Badge

People of the World (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

C) Open – Black and white

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

D) Nature (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

 

“Ljudi sveta“ – Bugarska:

FIAP Blue Badge for  best author

MoL Golden Badge

A) People of the World (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold, NAPB gold, ICS gold,  GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, NAPB gold, ICS gold,  GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

C) Open – Black and white

FIAP gold, PSA gold, NAPB gold, ICS gold,  GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

D) Nature (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold, NAPB gold, ICS gold,  GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

 

“Ljudi sveta“ – Slovenija:

FIAP Blue Badge for  best author

MoL Golden Badge

A)People of the World (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold,  FZS gold, FZS silver, FZS bronz, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  FZS gold, FZS silver, FZS bronz, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold,  FZS gold, FZS silver, FZS bronz, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

D) Nature (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold,  FZS gold, FZS silver, FZS bronz, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

 

“Ljudi sveta“ Slovakia:

FIAP Blue Badge for  best author

MoL Golden Badge

A) People of the World (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold, PCR gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, PCR gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, PCR gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

D) Nature (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold, PCR gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

Kružna izložba  „Camera Obscura 2019“

Kružna izložba  „Camera Obscura 2019 

Srbija, Belorusija, Južna AfrikaPoljska 

 

 1. ORGANIZATOR

Foto klub “Dunav” i Centar za kulturu i obrazovanje Donji Milanovac 

Foto klub “Dunav i „Belarusian club of Art photography“ Belorisija 

Foto klub “Dunav” i „Edenvale Photographic Club“ Južna Afrika 

Foto klkub „Dunav“ i Foto klub „Krosno“ KrosnoPoljska 

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja. 

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba. 

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora. 

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autoraUmetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla. 

 

 1. TEME:

A Slobodna kolor  

B Slobodna mono  

C Priroda – slobodna (kolor ili crno bela 

D Foto putovanje  

 

 1. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 40 evra (50 $). Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 3.000,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2338650101044-83 “Poštanska štedionica ad Beograd”. Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photoclub-danube.com 

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora. 

 

 1. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na  izložbi Camera Obscura 2019“, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama. 

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 “, 1920x1080 će se koristiti za žiriranje. 

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao “kamera” ili “reprodukcija” ili duplikat te fotografije: 

 1. Ne može se ponovoda učestvujeu bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov. 
 2. Ne možeda učestvujepod drugim nazivom  na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom. 

Reči kao što su “Untitled” i “Bez naslova” nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva. 

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji. 

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje. 

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji. 

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“. 

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program 

 

 1. KATALOG:

PDF katalog. 

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno. 

 

 1. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem16.10.2019 

Žiriranje30.10.2019 

Obaveštenje autora  09.11.2019 

Izložba 20 – 27.12.2019 Centar za kulturu Donji Milanovac 

20 – 27.12.2019 – Foto klub Krosno 

20 – 27.12.2019 – MINSK, Dzerzinskogo  ave .9 Gallery  ,,KNIZNAYA  SHAFA ,, 

20 – 27.12.2019 – Edenvale, Edenvale Community Centre, Van Riebeeck Avenue 

Slanje nagrada 15.01.2020 

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photoclub-danube.com 

 

 1. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos. 

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photoclub-danube.com 

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na: 

photoclub.danube@gmail.com 

 

Ili na adresu: 

Balkan International 

Postanski fah 2 

19218 Bor 5 

Srbija 

Tel: +381 69 12 80 614 

 

 1. PREDSEDNIKSALONA:

Aleksandar Milovanović 

3.Oktobar 91/21 

19210 Bor 

Srbija 

E-mail: photoclub.danube@gmail.com 

 

 1. ŽIRI

„Camera Obscura 2019“ Srbija 

 • Rasa Milojevic – MF FSS, EFIAP/g, EsFIAP (Serbia)
 • Petar Sabol – EFIAP/p, EPSA (Croatia)
 • Saša Blagojević, AFIAP (Serbia)

Alternativna: 

Zoran Mojsin – EFIAP, (Srbija) 

 

„Camera Obscura 2019“ Belorusija 

 • dr. Petr  Yanchevsky  –  AFIAP (Belorusija)
 • Alfred Mikus –  AFIAP, BCAP (Belorusija)
 • Basil Titov – EFIAP, BCAP, LO FIAP (Belorusija)

Alternative: Valery  Fedorenko –  EFIAP (Belorusija) 

 

Camera Obscura 2019 Edenvale  

 • John Coumbias – APSSA(Vers),EPSSA (Mille),UPI (Hermes), AFIAP (South Africa)
 • Heidi Broschk     AFIAP (South Africa)
 • Dave Gordon (South Africa)
 • Alternative: Dudley Watson APSSA(South Africa)

 

Camera Obscura 2019 Krosno 

 • Tomasz Okoniewski, EFIAP/b, AFRP, GPU CR3, cMoL** (Poland)
 • Dušan Ignác, EFIAP, c*MoL (Slovakia)
 • Przemysław Niepokój – Hepnar, AFRP (Poland)
 • Alternative: Wacław Turek, AFRP (Poland)

 

 1. NAGRADE

 “Camera Obscura 2019 Donji Milanovac”, Donji Milanovac 

 FIAP blue badge for  best author  

 A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

C) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

D) Photo travel (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

  

“International Circuit Camera Obscura 2019 Krosno”, Poland 

 FIAP blue badge for  best author  

A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, FRP gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, FRP gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

C) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FRP gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

D) Photo travel (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FRP gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

 

“International Circuit Camera Obscura 2019 Belarus”, Minsk 

 FIAP blue badge for  best author  

 A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, GPU gold, BCAP gold, ICS gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, GPU gold, BCAP gold, ICS gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

C) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, GPU gold, BCAP gold, ICS gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

D) Photo travel (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, GPU gold, BCAP gold, ICS gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

 

“International Circuit Camera Obscura 2019 Edenvale”, South Africa 

 FIAP blue badge for best author 

 A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

C) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

D) Photo travel (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

Četvrta kružna izložba „Dunav 2019“

Četvrta kružna izložba  „Dunav 2019“

Srbija, Rumunija, Bugarska, Belorusija

 

 1. ORGANIZATOR

Foto klub “Dunav” i Centar za kulturu i obrazovanje Donji Milanovac

Foto klub “Dunav” i Foto klub F10, Rumunija

Foto klub “Dunav” i Foto klub Vidin, Bugarska

Foto klub “Dunav” i Beloruski klub umetničke fotografije, Belorusija

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

 

 1. TEME:

A Voda

B Slobodna kolor

C Slobodna mono

D Priroda – slobodna (kolor ili crno bela)

 

 1. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 40 evra (50 $). Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 3.000,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2338650101044-83 “Poštanska štedionica ad Beograd”. Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photoclub-danube.com

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

 

 1. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na  izložbi “Dunav kružna 2019”, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 “, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao “kamera” ili “reprodukcija” ili duplikat te fotografije:

 1. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov.
 2. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom.

Reči kao što su “Untitled” i “Bez naslova” nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva.

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji.

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje.

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

 

 1. KATALOG:

Štampani katalog formata 240×167 mm na 180 strana.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

 

 1. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem                                                      20.06.2019

Žiriranje                                                                             04.07.2019

Obaveštenje autora                                                     14.07.2019

Izložba                                                                                25.09.2019  Centar za kulturu Donji Milanovac

25.09.2019  Nacionalni muzej Vidin

25.09.2019  Kulturni centar Miercurea-Ciuc, Rumunija

25.09.2019  Galerija foto kluba Minsk, Belorusija

Slanje nagrada                                                                19.09.2019

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photoclub-danube.com

 

 1. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photoclub-danube.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

  photoclub.danube@gmail.com

 

Ili na adresu:

Photo club Danube

Postanski fah 16

19218 Bor 5 Serbia

Tel: +381 69 128 06 14

 

 1. PREDSEDNIK SALONA:

Aleksandar Milovanovic

 1. oktobar 91/21

19210 Bor

Srbija

Tel: +381 69 128 06 14

E-mail: photoclub.danube@gmail.com

 

 1. ŽIRI

3rd Danube Digital Circuit 2019 Serbia

 • Borislav Milovanovic, EFIAP/p, ESFIAP, EPSA (Serbia)
 • Roald Synnevaag, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP (Norway)
 • Zoran Stojiljkovic, EFIAP, (Serbia)

Alternative: Ivan Aladjov – Bulgaria

 

3rd Danube Digital Circuit Romania

 • Alpar TEUSCH EFIAP
 • Laszló DEZSŐ EFIAP
 • Domokos INCZE

Alternative: Lajos Nagy, EFIAP/g (Romania)

 

3rd Danube Digital Circuit Bulgaria

 • Rasa Milojevic, EFIAP/g,EsFIAP, MFFSS (Serbia)
 • Hadzi Miodrag Miladinovic, EFIAP/b, MF FSS (Serbia)
 • Bojan Ivanov, photographer, (Bulgaria)

Alternative: Jovica Zečević, Serbia

 

2nd Danube Digital Circuit 2019 Belarus

 • dr. Petr Yanchevsky  –  AFIAP, ABCAP (Belarus)
 • Alfred Mikus – ABCAP (Belarus)
 • Basil Titov – EFIAP, ABCAP, LO FIAP (Belarus)
 • Alternative: TATSIANA TSYHANOVA  –  EFIAP, PPSA, ABCAP (Belarus)

 

 1. NAGRADE

 

4th Danube Digital Circuit 2019 Serbia

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

 1. A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 

4th Danube Digital Circuit Romania

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

 1. A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  AAFR gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  AAFR silver,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold,  AAFR bronze,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 

4th Danube Digital Circuit Bulgaria

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

 1. A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  NAPB gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  NAPB gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold,  NAPB gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  NAPB gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 

3rd Danube Digital Circuit 2019 Belarus

FIAP blue badge for  best author
Golden badge MoL

 1. A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, BCAP – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, BCAP – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, BCAP – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 1. D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, BCAP – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

Results for
3rd International Circuit Camera Obscura 2018

[Read more…]

3rd International Circuit Camera Obscura 2018

[Read more…]

Results for
3rd Danube Digital Circuit 2018

[Read more…]

3rd Danube Digital Circuit 2018

[Read more…]