Kružna izložba  „Camera Obscura 2019“

Kružna izložba  „Camera Obscura 2019 

Srbija, Belorusija, Južna AfrikaPoljska 

 

 1. ORGANIZATOR

Foto klub “Dunav” i Centar za kulturu i obrazovanje Donji Milanovac 

Foto klub “Dunav i „Belarusian club of Art photography“ Belorisija 

Foto klub “Dunav” i „Edenvale Photographic Club“ Južna Afrika 

Foto klkub „Dunav“ i Foto klub „Krosno“ KrosnoPoljska 

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja. 

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba. 

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora. 

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autoraUmetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla. 

 

 1. TEME:

A Slobodna kolor  

B Slobodna mono  

C Priroda – slobodna (kolor ili crno bela 

D Foto putovanje  

 

 1. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 40 evra (50 $). Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 3.000,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2338650101044-83 “Poštanska štedionica ad Beograd”. Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photoclub-danube.com 

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora. 

 

 1. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na  izložbi Camera Obscura 2019“, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama. 

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 “, 1920x1080 će se koristiti za žiriranje. 

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao “kamera” ili “reprodukcija” ili duplikat te fotografije: 

 1. Ne može se ponovoda učestvujeu bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov. 
 2. Ne možeda učestvujepod drugim nazivom  na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom. 

Reči kao što su “Untitled” i “Bez naslova” nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva. 

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji. 

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje. 

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji. 

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“. 

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program 

 

 1. KATALOG:

PDF katalog. 

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno. 

 

 1. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem16.10.2019 

Žiriranje30.10.2019 

Obaveštenje autora  09.11.2019 

Izložba 20 – 27.12.2019 Centar za kulturu Donji Milanovac 

20 – 27.12.2019 – Foto klub Krosno 

20 – 27.12.2019 – MINSK, Dzerzinskogo  ave .9 Gallery  ,,KNIZNAYA  SHAFA ,, 

20 – 27.12.2019 – Edenvale, Edenvale Community Centre, Van Riebeeck Avenue 

Slanje nagrada 15.01.2020 

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photoclub-danube.com 

 

 1. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos. 

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photoclub-danube.com 

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na: 

photoclub.danube@gmail.com 

 

Ili na adresu: 

Balkan International 

Postanski fah 2 

19218 Bor 5 

Srbija 

Tel: +381 69 12 80 614 

 

 1. PREDSEDNIKSALONA:

Aleksandar Milovanović 

3.Oktobar 91/21 

19210 Bor 

Srbija 

E-mail: photoclub.danube@gmail.com 

 

 1. ŽIRI

„Camera Obscura 2019“ Srbija 

 • Rasa Milojevic – MF FSS, EFIAP/g, EsFIAP (Serbia)
 • Petar Sabol – EFIAP/p, EPSA (Croatia)
 • Saša Blagojević, AFIAP (Serbia)

Alternativna: 

Zoran Mojsin – EFIAP, (Srbija) 

 

„Camera Obscura 2019“ Belorusija 

 • dr. Petr  Yanchevsky  –  AFIAP (Belorusija)
 • Alfred Mikus –  AFIAP, BCAP (Belorusija)
 • Basil Titov – EFIAP, BCAP, LO FIAP (Belorusija)

Alternative: Valery  Fedorenko –  EFIAP (Belorusija) 

 

Camera Obscura 2019 Edenvale  

 • John Coumbias – APSSA(Vers),EPSSA (Mille),UPI (Hermes), AFIAP (South Africa)
 • Heidi Broschk     AFIAP (South Africa)
 • Dave Gordon (South Africa)
 • Alternative: Dudley Watson APSSA(South Africa)

 

Camera Obscura 2019 Krosno 

 • Tomasz Okoniewski, EFIAP/b, AFRP, GPU CR3, cMoL** (Poland)
 • Dušan Ignác, EFIAP, c*MoL (Slovakia)
 • Przemysław Niepokój – Hepnar, AFRP (Poland)
 • Alternative: Wacław Turek, AFRP (Poland)

 

 1. NAGRADE

 “Camera Obscura 2019 Donji Milanovac”, Donji Milanovac 

 FIAP blue badge for  best author  

 A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

C) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

D) Photo travel (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

  

“International Circuit Camera Obscura 2019 Krosno”, Poland 

 FIAP blue badge for  best author  

A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, FRP gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, FRP gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

C) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FRP gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

D) Photo travel (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FRP gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

 

“International Circuit Camera Obscura 2019 Belarus”, Minsk 

 FIAP blue badge for  best author  

 A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, GPU gold, BCAP gold, ICS gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, GPU gold, BCAP gold, ICS gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

C) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, GPU gold, BCAP gold, ICS gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

D) Photo travel (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, GPU gold, BCAP gold, ICS gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

 

“International Circuit Camera Obscura 2019 Edenvale”, South Africa 

 FIAP blue badge for best author 

 A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

C) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM 

D) Photo travel (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,  

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM