Peta kružna izložba “Dunav 2020”

 1. ORGANIZATOR

Foto klub “Dunav” i Centar za kulturu i obrazovanje Donji Milanovac

Foto klub “Dunav” i Foto klub F10, Rumunija

Foto klub “Dunav” i Foto klub Vidin, Bugarska

Foto klub “Dunav” i Beloruski klub umetničke fotografije, Belorusija

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

 

 1. TEME:

A Voda

B Slobodna kolor

C Slobodna mono

D Priroda – slobodna (kolor ili crno bela)

 

 1. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 35 evra (40 $). Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 3.000,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2338650101044-83 “Poštanska štedionica ad Beograd”. Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photoclub-danube.com

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

 

 1. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na  izložbi “Dunav kružna 2020”, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 “, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao “kamera” ili “reprodukcija” ili duplikat te fotografije:

 1. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov.
 2. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom.

Reči kao što su “Untitled” i “Bez naslova” nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva.

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji.

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje.

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

 

 1. KATALOG:

PDF katalog.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

 

 1. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem        26.06.2020

Žiriranje                              10.07.2020

Obaveštenje autora           20.07.2020

Izložba                                 25.09.2020  Centar za kulturu Donji Milanovac

                                               25.09.2020  Nacionalni muzej Vidin

                                               25.09.2020  Kulturni centar Miercurea-Ciuc, Rumunija

                                               25.09.2020  Galerija foto kluba Minsk, Belorusija

Slanje nagrada                    19.09.2020

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photoclub-danube.com

 

 1. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photoclub-danube.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

photoclub.danube@gmail.com

Ili na adresu:

Photo club Danube

Postanski fah 16

19218 Bor 5 Serbia

Tel: +381 69 128 06 14

 

 1. PREDSEDNIK SALONA:

Borislav Milovanovic, EFIAP/p, ESFIAP, EPSA, CR3

Nikole Pašića 39/4

19210 Bor

Srbija

Tel: +381 69 128 06 14

E-mail: photoclub.danube@gmail.com

 

 1. ŽIRI

5th Danube Digital Circuit 2020 Serbia

 • Hadzi Miodrag Miladinovic, EFIAP/b, MF FSS (Serbia)
 • Zoran Stojiljkovic, EFIAP, (Serbia)
 • Aleksandar Manasiev, AFIAP (Serbia)

Alternative: Ivan Aladjov – Bulgaria

 5th Danube Digital Circuit Romania

 • Mihai Moldovan EFIAP (Romania)
 • Laszló DEZSŐ EFIAP(Romania)
 • Domokos INCZE (Romania)

Alternative: Zoran Mojsin, EFIAP (Serbia)

 5th Danube Digital Circuit Bulgaria

 • Petar Sabol, MFIAP,EFIAP/D1,EPSA (Croatia)
 • Sasa Blagojevic, EFIAP, (Serbia)
 • Bojan Ivanov, photographer, (Bulgaria)

Alternative: Jovica Zecevic, Serbia

4th Danube Digital Circuit 2020 Belarus

 • Petr Yanchevsky  –  AFIAP, ABCAP (Belarus)
 • Alfred Mikus – AFIAP, ABCAP (Belarus)
 • Basil Titov – EFIAP, ABCAP, PESGSPC, LO FIAP (Belarus)
 • Alternative: TATSIANA TSYHANOVA  –  EFIAP, PPSA, ABCAP (Belarus)

 

 1. NAGRADE

5th Danube Digital Circuit 2020 Serbia

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 

5th Danube Digital Circuit Romania

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  AAFR gold,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  AAFR silver,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold,  AAFR bronze,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 

5th Danube Digital Circuit Bulgaria

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  APB gold,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  APB gold,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold,  APB gold,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold,  APB gold,  MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON gold, SALON silver, SALON bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

 

4th Danube Digital Circuit 2020 Belarus

FIAP blue badge for  best author
Golden badge MoL

A) Water (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, BCAP gold, BCAP silver, BCAP bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, BCAP gold, BCAP silver, BCAP bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, BCAP gold, BCAP silver, BCAP bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM

D) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, BCAP gold, BCAP silver, BCAP bronze, 2 FIAP HM, 6 Salon HM, 6 BCAP HM