Treća kružna izložba „Ljudi sveta 2020“

Treća kružna izložba „Ljudi sveta 2020“

Srbija, Bugarska, Slovenija, Slovačka

 

 1. ORGANIZATOR

Foto klub “Dunav” i Centar za kulturu i obrazovanje Donji Milanovac

Foto klub “Dunav” i Foto klub Vidin, Bugarska

Foto klub “Dunav” i Fotografsko društvo Jesenice, Slovenija

Foto klkub „Dunav“ i Foto klub Humenne, Slovačka

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

 

 1. TEME:

A Ljudi sveta

B Slobodna kolor

C Slobodna mono

D Priroda – slobodna (kolor ili crno bela)

 

 1. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 35 evra (40 $). Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 3.000,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2803350101044-39 “Poštanska štedionica ad Beograd”. Devizni račun je RS35200233865010100312. Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photoclub-danube.com

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

 

 1. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na  izložbi „Ljudi sveta 2020“, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 „, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao „kamera“ ili „reprodukcija“ ili duplikat te fotografije:

 1. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov.
 2. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom.

Reči kao što su „Untitled“ i „Bez naslova“ nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva.

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji.

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje.

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

 

 1. KATALOG:

Štampani katalog formata 240×167 mm na 180 strana.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

 

 1. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem                                                       22.03.2020

Žiriranje                                                                             04.04.2020

Obaveštenje autora                                                         15.04.2020

Izložba                                                                                16 – 17.05.2020 – Centar za kulturu Donji Milanovac

19 – 20.05.2020 – Foto klub Vidin

17 – 18.05.2020 – Foto klub jesenice

25 – 26.05.2020 – Foto klub Reflex Humenne

Slanje nagrada                                                                  20.06.2020

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photoclub-danube.com

 

 1. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photoclub-danube.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

contact@photoclub-danube.com

Ili na adresu:

Photo club Danube

Postanski fah 16

19218 Bor 5, Serbia

Tel: +381 69 12 80 614

 

 1. PREDSEDNIK SALONA:

Jovica Zecevic

Photo club Danube

Postanski fah 16

19218 Bor 5, Serbia

E-mail: contact@photoclub-danube.com

 

 1. ŽIRI

„Ljudi sveta“ Srbija:

 • Hadži Miodrag Miladinovic – MFFSS, EFIAP/s (Serbia)
 • Bojan Ivanov,(Bulgaria)
 • Sasa Blagojevic, AFIAP (Serbia)

Alternative: Zoran Mojsin – Serbia, EFIAP

 

„Ljudi sveta“ Bugarska:

 • Rasa Milojevic – EFIAP/p, ESFIAP, MF FSS, Serbia
 • Krasi Bojanov, (Bulgaria)
 • Aleksandar Manasiev, AFIAP (Serbia

Alternative: Ivan Aladjov, (Bulgaria)

 

“ Ljudi sveta” Slovenija:

 • Borislav Milovanovic, EFIAP/p, ESFIAP, EPSA, GPU CR3, (Serbia)
 • Damijan Sedevčič, MF FZS, (Slovenia)
 • Igor Debevec, MPSA, EFIAP/s, KMF FZS, MIUP, GPU CR4 (Slovenia)

Alternative: Petar Sabol, MFIAP, EFIAP/d1, EPSA, (Craotia)

 

“ Ljudi sveta” Slovakia:

 • Tomasz Okoniewski, EFIAP, (Poland)
 • Miroslav Vasil, (Slovakia)
 • Zoran Stojiljkovic – EFIAP, (Serbia)

Alternative: Dragan Ilic, painter – Serbia

 

 1. NAGRADE

“ Ljudi sveta 2020 Donji Milanovac”, Donji Milanovac

FIAP Blue Badge for  best author

MoL Golden Badge

People of the World (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

C) Open – Black and white

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

D) Nature (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold,  FSS gold,  ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

 

“Ljudi sveta“ – Bugarska:

FIAP Blue Badge for  best author

MoL Golden Badge

A) People of the World (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold, NAPB gold, ICS gold,  GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, NAPB gold, ICS gold,  GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

C) Open – Black and white

FIAP gold, PSA gold, NAPB gold, ICS gold,  GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

D) Nature (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold, NAPB gold, ICS gold,  GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

 

“Ljudi sveta“ – Slovenija:

FIAP Blue Badge for  best author

MoL Golden Badge

A)People of the World (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold,  FZS gold, FZS silver, FZS bronz, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold,  FZS gold, FZS silver, FZS bronz, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold,  FZS gold, FZS silver, FZS bronz, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

D) Nature (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold,  FZS gold, FZS silver, FZS bronz, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

 

“Ljudi sveta“ Slovakia:

FIAP Blue Badge for  best author

MoL Golden Badge

A) People of the World (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold, PCR gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

B) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, PCR gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, PCR gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM

D) Nature (color or black and white)

FIAP gold, PSA gold, PCR gold, ICS gold, GPU gold, MoL gold, IUP gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL HM, 6 Salon HM, 3 IUP HM