3rd International Circuit Camera Obscura 2018

Kružna izložba  „Camera Obscura 2018“

Srbija, Belorusija, Južna Afrika, Makedonija

Propozicije (pdf)
Propozicije (doc)

1. ORGANIZATOR

Foto klub “Dunav” i Centar za kulturu i obrazovanje Donji Milanovac

Foto klub “Dunav” i „Belarusian club of Art photography“ Belorisija

Foto klub “Dunav” i „Edenvale Photographic Club“ Južna Afrika

Foto klkub „Dunav“ i Foto klub „Kozjak“ Kumanovo, Makedonija

 

2. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

 

3. TEME:

A. Slobodna kolor

B. Slobodna mono

C. Priroda – slobodna (kolor ili crno bela)

D. Foto putovanje

 

4. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 40 evra (50 $). Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 3.000,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2803350101044-39 “Poštanska štedionica ad Beograd”. Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photoclub-danube.com

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

 

5. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na  izložbi “Camera Obscura 2018”, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 “, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao “kamera” ili “reprodukcija” ili duplikat te fotografije:

I. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov.

II. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom  na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom.

Reči kao što su “Untitled” i “Bez naslova” nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva.

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji.

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje.

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

 

6. KATALOG:

Štampani katalog formata 240×170 mm na 180 strana.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

 

7. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem                                                      09.10.2018

Žiriranje                                                                            23.10.2018

Obaveštenje autora                                                         02.11.2018

Izložba

20 – 27.12.2018 – Centar za kulturu Donji Milanovac

20 – 27.12.2018 – Foto klub Kozjak

20 – 27.12.2018 – MINSK, Dzerzinskogo  ave. 9  Gallery “KNIZNAYA  SHAFA”

20 – 27.12.2018 – Edenvale, Edenvale Community Centre, Van Riebeeck Avenue

Slanje nagrada                                                                 08.01.2019

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photoclub-danube.com

 

8. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photoclub-danube.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

photoclub.danube@gmail.com

 Ili na adresu:

Balkan International

Postanski fah 2

19218 Bor 5

Srbija

Tel: +381 69 12 80 614

 

9. PREDSEDNIK SALONA:

Aleksandar Milovanović

3.Oktobar 91/21

19210 Bor

Srbija

E-mail: photoclub.danube@gmail.com

 

10. ŽIRI

„Camera Obscura“ Srbija

• Rasa Milojevic – MF FSS, EFIAP/g, EsFIAP (Serbia)

• Petar Sabol – EFIAP/s, EPSA (Croatia)

• Aleksandar Manasiev – F1FSS, AFIAP (Serbia)

Alternativna:

Zoran Mojsin – EFIAP, (Srbija)

 „Camera Obscura“ Belorusija

• dr. Petr  Yanchevsky  –  AFIAP (Belorusija)

• Alfred Mikus –  AFIAP, BCAP (Belorusija)

• Basil Titov – EFIAP, BCAP, LO FIAP (Belorusija)

Alternative: Valery  Fedorenko –  EFIAP (Belorusija)

 “2nd International Circuit Camera Obscura 2017 Edenvale”

• John Coumbias – APSSA(Vers),EPSSA (Mille),UPI (Hermes), AFIAP (South Africa)

• Heidi Broschk     AFIAP (South Africa)

• Dave Gordon (South Africa)

• Alternative: Dudley Watson APSSA(South Africa)

“1st International Circuit Camera Obscura 2017 Kumanovo”

• Boro Rudic, AFIAP, MF PAM (Macedonia)

• Vladimir Arsovski KMF PAM (Macedonia)

• Filip Filipovic – AFIAP (Macedonia)

• Alternative: Cedomir Biukovic,KMF FSS, EFIAP, – Serbia

 

11. NAGRADE

“Camera Obscura 2018 Donji Milanovac”, Donji Milanovac

FIAP blue badge for  best author

A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

C) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

D) Photo travel (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

 

“International Circuit Camera Obscura 2018 Kumanovo”, Macedonia

FIAP blue badge for  best author

A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, PAM gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, PAM gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

C) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, PAM gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

D) Photo travel (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, PAM gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

 

“International Circuit Camera Obscura 2018 Belarus”, Minsk

FIAP blue badge for  best author

A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, GPU gold, BCAP gold, ICS gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, GPU gold, BCAP gold, ICS gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

C) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, GPU gold, BCAP gold, ICS gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

D) Photo travel (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, MoL gold, GPU gold, BCAP gold, ICS gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

 

“International Circuit Camera Obscura 2018 Edenvale”, South Africa

FIAP blue badge for best author

A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

B) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

C) Nature (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM

D) Photo travel (color or monochrome)

FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, GPU gold, ICS gold, MoL gold, SALON – gold, silver, bronze, 2 FIAP HM,

2 GPU HM, 6 Salon HM, 6 ICS HM, 6 BCAP HM