Propozicije Ljudi sveta 2024

„Ljudi sveta 2024“

 

 

 1. ORGANIZATOR

Foto klub “Dunav” i Centar za kulturu i obrazovanje Donji Milanovac

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

 

 1. TEME:
 2. Open color
 3. Open monochrome
 4. People of the World (Color or Monochrome)
 5. Nature (Color or Monochrome)
 6. Landscape (Color or Monochrome)
 7. World in Focus (Color or Monochrome)

 

 1. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 15,20,25 evra. Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 1.500,00 dinara. Dinarski žiro račun je 265-3310310002144-27 ” Raiffeisen Banka”.

Primalac: Limijerov snop

Svrha uplate: Ljudi sveta 2024

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

 

 1. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na  izložbi „Ljudi sveta 2024“, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 „, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov.

 

 1. KATALOG:

Digitalni katalog u PDF formatu.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

 

 1. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem                                                        15.04.2024

Žiriranje                                                                               17-29.04.2024

Obaveštenje autora                                                        08.05.2024.

Izložba                                                                                  17.05.2024 Centar za kulturu Donji Milanovac

17.05.2024 Fondacija Vi Art Pazardzhik

Slanje nagrada                                                                   15.05.2024.

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photoclub-danube.com

 

 1. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photoclub-danube.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

photoclub.danube@gmail.com

 

Ili na adresu:

Photo club Danube

Postanski fah 16

19218 Bor 5, Serbia

Tel: +381 69 12 80 614

 

 1. PREDSEDNIK SALONA:

Borislav Milovanovic, EFIAP/D2, MPSA, EDIPA/p, GPU CR4, EsFIAP

Photo club Danube

Postanski fah 16

19218 Bor 5, Serbia

E-mail: photoclub.danube@gmail.com

 

 1. ŽIRI

Hadzi Miodrag Miladinovic, MFFSS, EFIAP/s (Serbia)

Roald Synnevaag, MFIAP, EsFIAP, EFIAP/D3, GMPSA, GPSA (Norway)

Romos Kotsonis, EFIAP/D3, EDIPA/P, EPSA,C***MOL   (Cyprus)

 

Delegate FSS: Vladimir Djinic, EFIAP  (Serbia)

 

 1. NAGRADE

FIAP Blue Badge for the best Author

Golden badge MoL

FIAP Gold medal in each section (6 altogether)

MoL Gold medal in each section (6 altogether)

FSS Gold medal in each section (6 altogether)

PBA Gold, Silver, Bronze medals

IAAP Gold, Silver, Bronze medals

DIPA Gold, Silver, Bronze medals in each section (18 altogether)

+ 2 FIAP honorable mention ribbons in each section (12 altogether)

+ 20 SALON PDF digital honorable mention in each section (120 altogether)